Magyar nyelvű kézikönyvek és szakcikkek az adatok grafikus ábrázolásának módszeréről 1990-ig

Sajnos csak pár, ma már alig beszerezhető, kis igényű könyv és néhány szakcikk jelent meg magyarul a témában.

Néhány módszertani oldal von Mayr könyvéből
Néhány oldal Bánó Miklós könyvéből
Módszertani leírások Petrilla és Johan könyvéből
Rejtő könyvének néhány oldala.
Néhány oldal Klinghammer könyvéből

Master teacher and Phd-student of journalism, media and information graphics at ELTE MMI, Budapest. Head of ATLO.Team.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store